Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: NONSTOP FASHION

- Điện thoại: 0932 526 885 - 0964 579 968

- Email: quanaogiasi366@gmail.com

- Website: http://tranggiasi.com

(Xem trên bản đồ)